Bolknoms

Disclaimer voor Bolknoms

Algemeen

D.S.V. "Nieuwe Delft" (Kamer van Koophandel 40397267), hierna te noemen De Bolk, verleent u hierbij toegang tot Bolknoms (noms.debolk.nl) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. De Bolk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op Bolknoms aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Bolk.